اخبار تصویری

تاکسی های قدیمی

<p><img class="fr-image-dropped fr-image-move fr-fin fr-dib" alt="Image title" src="http://www.eslamabadtaxi.ir/FileManager/EditorUploaded/Images/تاکسی ها_fullsize_nXn.jpg" title="Image title" width="306"><br></p>

جستجوی سایت

فهرست مطالب

خبرنامه ی سایت


(سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری اسلام آباد غرب)